Spôsob úhrady si kupujúci zadáva v procese realizácie objednávky. Platba objednaného tovaru je možná týmito spôsobmi:


• Online platba kartou cez platobnú bránu 0.00€ – bezpečná a rýchla forma platby za objednávku .Pri storno objednávke a teda storno platbe účtujeme poplatok vo výške 0.99€

• Platba vopred na náš bankový účet 0.00€ – po potvrdení objednávky má kupujúci prístup k údajom na zrealizovanie platby, zároveň mu tieto údaje budú poskytnuté v súhrnnej objednávke odoslanej prostredníctvom e-mailovej adresy. Platbu je potrebné zrealizovať do 7 kalendárnych dní od uskutočnenia objednávky. Nevyhnutnou súčasťou realizácie platby je zadanie variabilného symbolu v podobe čísla objednávky kupujúceho. Až po obdržaní platby na náš bankový účet bude možné objednávku vyexpedovať.


Bankové spojenie:
Banka: Slsp a.s.
Majiteľ účtu: K.P.M Trade s r.o.
Číslo účtu: 5178560286/0900
IBAN: SK84 0900 0000 0051 7856 0286
BIC/SWIFT: GIBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky